Det är en stor kulturskillnad mellan öppenheten hos Wikia Search och Googles slutna organisation. När Googles sökalgoritmer vaktas som om det gällde rikets säkerhet så förlitar sig Wikia Search på fri programvara och användarnas betygsättning av sökresultatet.

– Projektet är lika mycket ett politiskt ställningstagande. Jag tycker att vi borde oroa oss för hemlig mjukvara som tillåter några få företag kontrollera en stor del av informationsflödet, säger Jimmy Wales till BusinessWeek.

Tanken är att användarna ska bindas till projektet med hjälp av Facebook-liknande profiler som skapar nätverk bland användare med samma intressen.

Jimmy Wales, som också var med och grundade Wikipedia, räknar med att det kommer att ta tid innan Wikia Search är i närheten av Googles i fråga om kvalitén på sökresultat.