Yoast SEO är ett av de mest populära tilläggsprogrammen för WordPress – med rätta. Den hjälper webbredaktören att alltid skriva sökordsfokuserade artiklar.

Sökoptimering handlar i allra högsta grad om att skriva sina texter fokuserade på de sökord man är intresserad av att synas under. Men trots att jag själv skrivit böcker om sökoptimering slarvar jag med sökoptimeringen. Det är därför pluginet Yoast SEO är så bra eftersom det analyserar varje inlägg utifrån ett sökord du valt och kommer med råd om hur du ska optimera varje enskild text. I betalversionen kan du analysera en text utifrån fem sökord.

Sedan föreslår tillägget exempelvis att du ska lägga sökordet tidigt i texten, öka eller minska antalet av sökordet i texten, länka extern och internt och lägga till mellanrubriker.

Med Yoast SEO blir det svårt att undvika att skriva sökoptimerat och den analyserar även texterna ur ett läsbarhetsperspektiv.

Läs mer: https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/