Drygt hälften av svenskarna använder YouTube eller någon av mediehusens playtjänster varje dag, enligt en ny rapport från mätföretaget MMS.

Den dagliga räckvidden för online-videos fortsätter att öka. Hela 54 procent av 9-99-åringarna i Sverige använder dagligen YouTube, TV- kanalernas eller tidningshusens play-tjänster för att se på rörligt innehåll, enligt rapporten Trend & Tema 2017:3 från MMS.

YouTube har själva en daglig räckvidd på 41 procent, vilket kan jämföras med 27 procent för övriga playtjänster tillsammans, enligt MMS.

YouTube blir också allt större i äldre målgrupper. MMS kan se att den genomsnittliga tittartiden inte rör sig, men att räckvidden ökar i de äldre målgrupperna och minskar i de yngsta.

– Tittandet i Sverige har under många år legat högst i världen. Många har därför förväntat sig att ökningen av räckvidden ska avstanna, men så är inte fallet ännu. Både den dagliga räckvidden och tittartiden fortsätter att öka, säger MMS VD Magnus Anshelm.

Samtidigt ligger YouTubes tittartid ligger still, medan tittartiden för övriga playtjänster ökar.

Läs mer: http://mms.se/?p=4358#more-4358