Kontakt

Faktura­information

För att effektivisera hanteringen av våra leverantörsfakturor och verka för en bättre miljö, önskar vi att våra leverantörer skickar fakturor som PDF. Varje PDF-fil ska endast innehålla en faktura inklusive bilagor. Om du inte har möjlighet att skicka fakturor per mail skickar du fakturan via post till Jajja AB, c/o PE Accounting, Box 90 255, 120 24 Stockholm.

Skicka fakturorna till jajja@invoice.pe

Fakturavillkor

För att underlätta och effektivisera fakturahantering har vi tagit fram följande kravspecifikation som du som vår leverantör måste uppfylla. Syftet med kravspecifikationen är att förtydliga vad vi behöver för att säkerställa att du får betalningar i tid samt att vi uppfyller de juridiska krav som finns.

Fakturan ska innehålla

Ofullständiga fakturor som saknar någon av nedanstående punkter kommer inte att kunna hanteras och därmed att återsändas till dig med information att en ny faktura behövs. Påminnelser eller räntekostnader för felaktiga fakturor kommer inte att utbetalas av oss.

 1. Fakturamottagarens fullständiga namn och adress (Jajja AB, Kungsgatan 7, 652 24 Karlstad)
 2. Fakturadatum
 3. Fatkuranummer
 4. Betalningsvillkor 30 dagar
 5. Tydlig specifikation av vad fakturan avser
 6. Referens hos Jajja
 7. Referens hos er som leverantör
 8. Fakturabelopp
 9. Fakturans momsbelopp och gällande momssats
 10. Uppgift om F-skatt
 11. VAT-nummer
 12. Leverantörens organisationsnummer
 13. Betalningsinstruktion: bankgironummer/plusgironummer/eventuellt bankkonto
 14. Leverantörsinformation: företagsnamn, postadress, telefonnummer och e-postadress

Övrigt

Vårt organisationnummer är 556580-3011.

Samtliga kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.

Vill du ha rätt trafik till din webbplats?

Försäljningschef
Andreas Zetterberg
Försäljningschef
 • Karlstad
  Kungsgatan 7
  652 24 Karlstad
 • Dubai
  Indigo Icon, office 2303, Jumeirah Lake Towers (JLT)
  Dubai
 
2022 Jajja AB
Den här sidan innehåller cookies.