Detta ingår i Jajja Link Analysis

Länkjämförelse Genomgång av hur din nuvarande länkkraft skiljer sig mot dina konkurrenters och hur det kan påverka din synlighet
Synlighet Få en tydlig överblick över utvecklingen för dina sökfraser och din webbplats synlighet på Google jämfört med dina konkurrenters
Svaga länkar Vi analyserar och visar hur många av dina och konkurrenternas länkar som tekniskt sett bidrar med ökad synlighet
Potentiell synlighet Se din närliggande potential och hur många sökningar du går miste om varje månad på grund av begränsad synlighet