Publikationer

Allt på nätet är inte korta snabba inlägg och här finner du Jajjas större publikationer. Här finns undersökningar och tester som inte faller inom kategorierna SEO-test eller Whitepapers som har egna.

Sökbibeln

Sökbibeln är hämtad från KSM – Kommittén för sökmedier. Fler och fler annonsörer använder sig idag av sökmarknadsföring, vilket bland annat bidragit till Internets lavinartade ökning som mediekanal. För att bistå annonsörerna med kunskap i denna utveckling har, inom ramen för Sveriges Annonsörers mediekommittéer, bildats en ...

Läs mer

Konvertering – Användbarhet & Designprinciper

Utifrån definitionen på användbarhet har en mängd principer tagits fram för hur design bör utformas för att förbättra användbarheten. Användbarhetsexperter har stakat ut en mängd designprinciper för detta. Nedan listas ett urval av de 7 kanske mest grundläggande av dessa. Undantag finns såklart alltid. Utgå alltid från din ...

Läs mer

Vad säger Google om Jajja Media Group

”I Sverige finns fyra kvalificerade Google Premium Partner. Vår Premium Partner Jajja Media Group möter Googles högsta krav på kompetens, kundsupport och har en unik kunskapsnivå och ett mångsidigt expertkunnande”