Konvertering – Användbarhet & Designprinciper

Utifrån definitionen på användbarhet har en mängd principer tagits fram för hur design bör utformas för att förbättra användbarheten.

Användbarhetsexperter har stakat ut en mängd designprinciper för detta. Nedan listas ett urval av de 7 kanske mest grundläggande av dessa. Undantag finns såklart alltid. Utgå alltid från din målgrupp och typ av webbplats före applicering av dessa principer.

Åskådligt

Överflödig information tar fokus från, den för besökaren, relevanta informationen. Sträva efter minimal design och estetik för att underlätta åskådligheten för besökaren.

Exempel

”Less is more” – Visa endast information som för tillfället är viktig för besökaren.

Affordans

Vägled besökaren till hur ett föremål ska användas genom att använda kända konventioner.

Exempel

En knapp som faktiskt ser ut som en fysisk knapp har större chans att klickas på av besökarna.

Återkoppling

Webbplatsen bör ge återkoppling kring vad besökaren gjort så att den förstår att handlingen registrerats.

Exempel

Ge besökaren en visuell indikering som visar att varan har lagts till i varukorgen när besökaren klickat på ”Lägg i varukorgen”-knappen.

Konsekvens

Använd element och föremål på ett konsekvent sätt när det gäller färg, form, placering osv.

Exempel

En meny bör ha samma färg och vara placerad på samma plats på alla undersidor för att inte förvirra besökaren. På samma sätt som en köp-knapp alltid bör ha samma färg på alla platser.

Felhantering

Minimera möjligheten för besökaren att göra fel. När de ändå gör fel, förklara hur de tar sig vidare.

Exempel

Om besökaren glömmer att fylla i någon del av ett formulär och inte förstår vad som är fel – berätta för besökaren vad den måste göra för att komma vidare.

Minska minnesbördan

Tvinga inte besökaren att minnas mer information än absolut nödvändigt. Låt dem fokusera på annat!

Exempel

Låt systemet komma ihåg exempelvis kontaktuppgifter åt besökaren.

Flexibilitet

Såväl en nybörjare som en expert bör kunna använda webbplatsen på en nivå som passar dem.

Exempel

Ge ovana användare enkla och tydliga anvisningar och erbjud vana användare snabbkommandon och genvägar så att flera typer av användare kan navigera anpassat och enkelt.

Källor

  • PREECE J., ROGERS Y., SHARP, H. (2007) ”Interaction Design: Beyond Human-computer Interaction”, Andra utgåvan, New York: Wiley.
  • NIELSEN, J, (2005) ”Ten Usability Heuristics”, [Online], http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html, Hämtad: 2012-10-12
  • VAN DUYNE, D.K., LANDAY, J.A., HONG, J.I, (2003) ”The Design of Sites – Patterns, Principles and Processes for Crafting a Customer-centered Web Experience”, Boston: Addison-Wesley Professional.

Som Google Premium Partner har Jajja en unik ställning som utpräglad digitalbyrå, med mångårig erfarenhet och djupgående expertis av Google.