Så söker och handlar svenska folket 2012

Undersökning om svenskarnas köp- och sökvanor på nätet 2012.

Publicerad: April 2012

Inledning

Jajja har låtit genomföra denna undersökning om svenska folkets sök och köpvanor på nätet.

Frågeområden som tas upp i undersökningen är bland annat:

 • Hur man letar information inför ett köp
 • Vilka verktyg man använder för att hitta information om något innan ett köp, och hur och var man köper det
 • Vilka faktorer man ser som avgörande för ett köpbeslut

Undersökningen är genomförd som en internetenkät via undersökningsföretaget PFM Research under februari – mars 2012. 1 000 personer i åldrarna 15-69 år har svarat på enkäten. De som svarat utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi.

Sammanfattning av huvudresultat

Resor, kultur och hemelektronik handlas mest på internet.

Resor (49 procent), kultur (49 procent) och hemelektronik (38 procent) är vanligast att köpa via internet. Kultur handlas mest på nätet av 30- till 45-åringarna där närmare 6 av 10 (57 procent) ofta handlar kultur över internet. Resor är i topp bland de äldre. 57 procent av 61- till 69-åringarna handlar resor ofta på nätet.

Unga upplever att e-handeln ändrat deras inköpsvanor i hög grad

Närmare hälften (46 procent) av ungdomarna, 15-29 år, upplever att man handlar mer på grund av e-handeln. Män i något högre grad än kvinnor, där 37 procent av männen säger att de handlar mer och 32 procent av kvinnorna.

E-handel får yngre att handla mer

31 procent av 15- till 29-åringarna uppger att de ofta köper mer på grund av e-handeln än man skulle gjort i vanlig butik. Var femte svensk (19 procent) uppger att man handlar mer än man tänkt på grund av e-handel. Kvinnor upplever detta i högre grad än männen (21 procent vs 16 procent).

Sajten svarar inte, vanligaste skälet till avbrutna e-handelsköp

Hela 46 procent av svenskarna avbryter ett köp på nätet på grund av att sajten inte svarar. Problemet är vanligare ju mer man handlar och vanligast för åldersgruppen 30-45 år där över hälften, 52 procent, avbryter sitt köp på grund av att sajten inte svarar.
Opassande betalningsalternativ (38 procent) och registreringskrav (27 procent) är också viktiga orsaker till avbrutna köp.

Känslan av att det inte är säkert att handla online får många att avstå från att e-handla

Känslan av att det inte är säkert att handla online får 40 procent av svenskarna att avstå från e-handel. Ju äldre man är desto mer osäker känner man sig på e-handelns säkerhet.

38 procent, tycker den fysiska butiken innebär en service man inte får online. Nästan var tredje, 29 procent, uppger att man alltid vill prata med en säljare innan ett köp.

En fjärdedel (25 procent) av 30- till 45-åringarna anser att priset på nätet med frakt blir ungefär som att handla i butik och avstår därför från e-handel.

Sökmotorn främsta källan för information inför ett köp

En majoritet av respondenterna svarar att man ofta använder en sökmotor för att leta information inför ett köp. När det gäller hemelektronik svarar 57 procent att det är främsta källan för information. För kultur och resor är motsvarande siffror 40 procent respektive 52 procent.

Undersökningsresultat

Resor, kultur och hemelektronik handlas mest på internet – fler än var tionde handlar aldrig på nätet

Frågan: Vilka av dessa kategorier handlar du ofta på internet?

Resor (49 procent), hemelektronik (38 procent) och kultur (49 procent) är vanligast att köpa via internet. Kultur handlas mest på nätet av 30- till 45-åringarna där närmare 6 av 10 (57 procent) ofta handlar kultur över internet. Nästan var fjärde 61-69 åring (24 procent) handlar aldrig på nätet.

Del 1: Inköpsvanor

Inköpsvanor: Unga upplever att e-handeln ändrat deras inköpsvanor

Frågan: Upplever du att du dina inköpsvanor har ändrats i och med e-handel?

Närmare hälften (46 procent) av alla under 29 år, upplever att man handlar mer på grund av e-handeln. Män i något högre grad än kvinnor, där 37 procent av männen säger att de handlar mer och 32 procent av kvinnorna.

Inköpsvanor: e-handel får yngre att handla mer

Frågan: Handlar du ofta mer än du tänkt dig vid e-handel jämfört med traditionell handel i butik?

Var tionde svensk (11 procent) uppger att man handlar mer än man tänkt på grund av e-handel. Av dem under 29 år, är siffran högre (13 procent). 31 procent av 15- till 29-åringarna uppger att de ofta köper mer på grund av e-handeln.

Inköpsvanor: Sajten svarar inte, vanligaste skälet till avbrutna e-handelsköp

Frågan: Om du avbrutit ett e-handelsköp, vilket eller vilka var skälen till det (Flera svar möjliga)?

Hela 46 procent av svenskarna avbryter ett köp på nätet på grund av att sajten inte svarar. Problemet är vanligare ju mer man handlar och vanligast för åldersgruppen 30-45 år där över hälften, 52 procent, avbryter sitt köp på grund av att sajten inte svarar.

Opassande betalningsalternativ är också en viktig orsak till avbrutna köp där 38 procent avbryter sitt köp på grund av detta.

Bland de öppna svaren på frågan återfanns sådant som:

 • Ångrat köpet på grund av att man inte har råd
 • Avgifter har tillkommit som inte var tydliga från början
 • ”Fönstershopping”
 • Inte haft kreditkortet till hands; sajten har inte haft krypterad betalning (https)
 • Krånglig webbsajt; obegriplig avslutsgång

Inköpsvanor: Tillgänglighet, pris och bekvämlighet främsta skälen till e-handel

Frågan: Varför handlar du online? (flera möjliga svar)

7 av 10 (71 procent) av svenskarna uppger att bekvämlighet är främsta skälet till varför man handlar online. Pris (68 procent) och att man slipper åka till en butik (59 procent) är de skäl som följer att man väljer e-handel.

Bland de öppna svaren till varför man väljer e-handel fanns:

 • Man slipper inkompetent personal som inte har någon koll
 • Lättare att hitta det man vill ha
 • Bekvämt att slippa springa runt att leta. Enkelt att jämföra med andra butiker.
 • Kan titta på produkten när jag själv har tid och lust
 • Bekvämt
 • Svårt att komma ut på grund av begränsad rörlighet
 • Direkt betalning
 • Mindre skräp
 • Man kan i lugn och ro titta på olika alternativ och slipper påstridiga försäljare.
 • Jobbigt att gå och handla med 3 barn
 • Ångerrätten

Inköpsvanor: Känslan av att det inte är säkert att handla online får många att avstå från att e-handla

Frågan: Varför handlar du inte online? (flera möjliga svar)

Känslan av att det inte är säkert att handla online får 40 procent av svenskarna att avstå från e-handel. Ju äldre man är desto mer osäker känner man sig på e-handelns säkerhet.

38 procent, tycker den fysiska butiken innebär en service man inte får online. Nästan var tredje, 29 procent, uppger att man alltid vill prata med en säljare innan ett köp.

En fjärdedel (25 procent) av 30- till 45-åringarna anser att priset på nätet med frakt blir ungefär som att handla i butik och avstår därför från e-handel.

Del 2: Hemelektronik

Hemelektronik: Sökmotorn främsta källan för information inför ett köp

Frågan: Hur letar du information inför köpet av hemelektronik (datorer, ljud & bild, spel & spelkonsoler etc.)?

En majoritet av respondenterna, 57 procent, svarar att man ofta använder en sökmotor för att leta information inför ett köp. 53 procent använder ofta någon prisjämförelsesajt som start inför ett köp. Andra viktiga källor inför ett köp är via vänner och bekanta. Bland de äldre (61-69 år), kontaktar nästan hälften, 45 procent, företaget direkt för att få information inför ett köp. Tidningar, både webb och fysiska tidningar, använder få. Över hälften, 51 procent, läser aldrig webbtidningar inför ett köp och närmare en tredjedel (31 procent) läser aldrig papperstidningar inför.

Recensioner på nätet vanligast bland 15- till 29-åringarna där 50 procent uppger att man tar del av det inför ett köp.

Hemelektronik: En majoritet letar information inför ett köp av hemelektronik via sin dator

Frågan: Vilka fysiska verktyg använder du för att hitta information om hemelektronik?

Hela 84 procent använder oftast sin Windows-dator för att söka information om hemelektronik innan ett köp. Drygt var tionde söker information via mobila verktyg som surfplattor och smartphones.

Hemelektronik: Företagets bemötande och recensioner viktigast faktorer innan köpbeslut kring hemelektronik

Frågan: Vilken betydelse har dessa faktorer för ditt köpbeslut av hemelektronik?

Företagets bemötande (25 procent) och recensioner (26 procent) anses som mycket viktiga faktorer för köpbeslut kring hemelektronik. Kvinnor anser i högre grad än män att företagets bemötande är mycket viktigt (39 procent och 16 procent). Bland de yngre, 15-29 år, anser 39 procent att recensioner är mycket viktigt för köpbeslutet.

Hemelektronik: Företagets bemötande och recensioner viktigast faktorer innan köpbeslut kring hemelektronik

Frågan: Vilken betydelse har dessa faktorer för ditt köpbeslut av hemelektronik?

Företagets bemötande (25 procent) och recensioner (26 procent) anses som mycket viktiga faktorer för köpbeslut kring hemelektronik. Kvinnor anser i högre grad än män att företagets bemötande är mycket viktigt (39 procent och 16 procent). Bland de yngre, 15-29 år, anser 39 procent att recensioner är mycket viktigt för köpbeslutet.

Hemelektronik: Datorn och den fasta telefonen vanligaste verktygen för att köpa hemelektronik

Frågan: Vilka fysiska verktyg använder du för att köpa hemelektronik?

Datorn föredras av de flesta för att köpa hemelektronik. 56 procent använder den ibland eller ofta för att köpa hemelektronik. Den fasta telefonen används ofta eller ibland av 21 procent av svenskarna för att köpa hemelektronik.

Del 3: Kultur

Kultur: Sökmotorer och företaget direkt viktigaste kanalerna för information inför köp av kultur

Frågan: Hur letar du information inför köpet av kultur (film, böcker, musik)?

Sökmotorer dominerar som verktyg för att hitta information om kulturköp. Hela 40 procent gör det ofta. Nästan lika många, 37 procent, kontaktar ofta försäljningsstället direkt för att få information. Sociala medier är ingen succé för att hitta information om kulturtips. Hela 81 procent uppger att man aldrig använder sociala medier för tips om kultur. Frågar vänner och bekanta är vanligast bland de yngre, 15-29 år. I den gruppen svarar 31 procent att man gör det ofta när det gäller kultur.

Kultur: Datorn och mobilt vanligast för att hitta kulturrelaterad information.

Frågan: Vilka fysiska verktyg använder du för att hitta information om kultur (film, böcker, musik)?

Windows-baserade datorer är vanligaste verktyget för att hitta information om kulturella aktiviteter. Hela 81 procent uppger detta

Kultur: Företagets bemötande och vänners rekommendationer viktigaste faktorer för köp av kultur.

Frågan: Vilken betydelse har dessa faktorer för ditt köpbeslut av kultur (film, böcker, musik)?

Hur man blir bemött av företaget som säljer kulturella evenemang är mycket viktigt, menar 21 procent av de som svarat. Kvinnor (23 procent) menar detta i högre grad än män (16 procent).

Minst viktigt tycks artiklar i tidningar vara för köp av kultur. 29 procent uppger att det inte är viktigt.

Kultur: Vanligast är att köpa kultur direkt via företagets webbshop

Frågan: Var köper du vanligen kultur (film, böcker, musik)?

Kultur köper de flesta direkt på webben. Hela 57 procent uppger att det är vanligast. Näst vanligast är att köpa det direkt i kassan (21 procent).

Kultur: Datorn och fasta telefonen vanligaste sättet att köpa kultur

Frågan: Vilka fysiska verktyg använder du för att köpa kultur? (film, böcker, musik)

Datorn är vanligast för att köpa kultur. 31 procent gör det ofta eller ibland. I andra hand handlar man ofta kultur genom att ringa försäljningsstället direkt, vilket 23 procent gör ofta eller ibland.

Del 4: Resor

Resor: Sökmotorer och företaget direkt viktigaste kanalerna för information inför köp av resor

Frågan: Hur letar du information inför köpet av resor (resmål, flyg, tåg, hyrbil, hotell)?

Användning av sökmotorer dominerar när det gäller att hitta information inför köp av resor. Hela 52 procent uppger det. Näst vanligast är att kontakta reseleverantören direkt (44 procent). Att fråga vänner och bekanta är vanligast bland de yngre. 34 procent av 15- till 29-åringarna uppger att man oftast gör det för att få information inför ett köp av resor.

Resor: Datorn och fasta telefonen vanligaste sättet att inhämta information om resor

Frågan: Vilka fysiska verktyg använder du för att hitta information om resor (resmål, flyg, tåg, hyrbil, hotell)?
58 procent använder datorn ofta eller ibland för att leta information om resor. 34 procent använder fasta telefonen ofta eller ibland. Mobilt uppger 21 procent att man letar information via ofta eller ibland.

Resor: Vänners rekommendationer, sökmotorer och företagets bemötande viktigaste faktorer för köp av resor

Frågan: Vilken betydelse har dessa faktorer för ditt köpbeslut av resor (resmål, flyg, tåg, hyrbil, hotell)?

Vänners rekommendationer har ofta stort inflytande för köp av resor. 26 procent uppger att det är mycket viktigt. Lika viktigt, 26 procent, anser man att reseleverantörens bemötande är. Bland de yngre är detta än viktigare där 35 procent av 15- 29-åringarna uppger att vänners rekommendationer är mycket viktigt. Sökmotorer uppger nästan var fjärde, 24 procent, är en mycket viktig faktor för köp av resor.

Recensioner uppger 29 procent av kvinnorna är mycket viktigt (19 procent av männen).

Resor: Resor köps oftast direkt via företagets webbshop

Frågan: Var köper du vanligen resor (resmål, flyg, tåg, hyrbil, hotell)?

Reseleverantörens webbshop är viktigast köpstället för resor. 98 procent köper ofta eller ibland sin resa via webben. 69 procent köper ofta eller ibland sin resa över disk. Nästan var tionde, 9 procent, köper sin resa via sajter som blocket.

Resor: Datorn och den fasta telefonen vanligaste sättet att köpa resor

Frågan: Vilka fysiska verktyg använder du för att köpa resor (resmål, flyg, tåg, hyrbil, hotell)?

Datorn används ofta eller ibland av 56 procent av svenskarna för att köpa resor från. 40 procent använder den fasta telefonen ofta eller ibland. Ovanligast är att handla resan via mobilen. Bara 16 procent gör det ofta eller ibland.

Del 5: Kläder och skor

Kläder och skor: Sökmotorer och vänner viktigaste källorna för information inför köp av kläder och skor

Frågan: Hur letar du information inför köpet av kläder och skor?

Att fråga sina vänner om information inför köp av kläder och skor dominerar. Hela 84 procent uppger att man gör det ibland eller ofta, kvinnor i än högre grad (89 procent). Näst vanligast är att läsa om det i tidningar, där 79 procent gör det ofta eller ibland. På tredje plats kommer sökmotorer (72 procent). Sociala medier är dubbelt så vanligt att använda som källa för kvinnor där 20 procent uppger att man gör det ofta eller ibland (10 procent bland män). Recensioner förlitar sig män på i högre utsträckning inför köp av kläder och skor än kvinnor (13 procent vs 6 procent).

Del 5: Kläder och skor

Kläder och skor: Sökmotorer och vänner viktigaste källorna för information inför köp av kläder och skor

Frågan: Hur letar du information inför köpet av kläder och skor?

Att fråga sina vänner om information inför köp av kläder och skor dominerar. Hela 84 procent uppger att man gör det ibland eller ofta, kvinnor i än högre grad (89 procent). Näst vanligast är att läsa om det i tidningar, där 79 procent gör det ofta eller ibland. På tredje plats kommer sökmotorer (72 procent). Sociala medier är dubbelt så vanligt att använda som källa för kvinnor där 20 procent uppger att man gör det ofta eller ibland (10 procent bland män). Recensioner förlitar sig män på i högre utsträckning inför köp av kläder och skor än kvinnor (13 procent vs 6 procent).

Kläder och skor: Vänners rekommendationer och bemötande viktigaste faktorer för köp av kläder och skor

Frågan: Vilken betydelse har dessa faktorer för ditt köpbeslut av kläder och skor?

Företagets bemötande har stort inflytande för köp av kläder och skor. 40 procent uppger att det har mycket stor betydelse. Storbetydelse har också vänners rekommendationer där 12 procent menar att det har mycket stor betydelse. Bland de yngre är detta än viktigare där 18 procent av 15- till 29-åringarna uppger att vänners rekommendationer är mycket viktigt. Sökmotorer är också viktigare för de yngre där 40 procent av de 15-29 år anser det ha ganska eller mycket stor betydelse.

Kläder och skor: Kläder och skor köps oftast direkt i butik ”på stan”

Frågan: Var köper du vanligen kläder och skor?

Skor och kläder föredrar 81 procent att köpa direkt i fysisk butik. Minst populärt är att köpa kläder och skor begagnat där var tredje (32 procent) gör det ofta eller ibland.

Kläder och skor: Datorn och mobilen vanligaste sättet att köpa kläder och skor

Frågan: Vilka fysiska verktyg använder du för att köpa kläder och skor?

I de fall man inte köper kläder och skor direkt i en fysisk butik är datorn det verktyg man använder ofta eller ibland av 78 procent av svenskarna för att köpa kläder och skor från. Mobilen kommer på andra plats då 28 procent använder den ofta eller ibland för inköp av kläder och skor. Ovanligast är att handla kläder och skor via den fasta telefonen. Bara 12 procent gör det ofta eller ibland.

Som Google Premium Partner har Jajja en unik ställning som utpräglad digitalbyrå, med mångårig erfarenhet och djupgående expertis av Google.