Konverteringstips

Den enklaste formen av förbättringar för konverteringsgraden (andelen besökare som gör det sajtägaren vill) av olika reklamkampanjer är att styra besökaren till rätt sida direkt. Köper man exempelvis sponsrade länkar eller banners ska man inte länka annonsen till sajtens vanliga ingångssida, utan till en särskilt optimerad landningssida. Sedan måste budskapet i annonsen överensstämma med budskapet på landningssidan.

Landningssidan ska vara utformad för att göra om så många klick som möjligt till ett köp, nedladdning eller till ett lead. Den ska fokusera på uppgiften, ge relevant information om en produkt eller en tjänst ni vill sälja, koncentrerat till en sida.

Skala bort onödig navigering som finns på er vanliga sajt för att besökarna inte ska distraheras av alla menyer, länkar och budskap. Med andra ord, minska drastiskt ner på antal rubriker i menyerna och minska ner på omfånget av ert varumärke.

Vad som är den effektivaste layouten, bilderna och copyn är svårt att veta eftersom det varierar från målgrupp till målgrupp. Därför är test det bästa sättet att optimera en landningssida. Det förutsätter att du har någon form av webbanalysverktyg – gratisverktyget Google Analytics räcker långt.

När du skriver copy, väljer bilder och layout till din landningssida ska du alltid fokusera på syftet med landningssidan – att få besökaren att trycka på skick-, nedladdnings- eller köpknappen. Undvik att förvirra budskapet med andra uppmaningar än det du vill att besökaren ska göra. Presentera inte heller andra produkter än den som varit aktuella i annonsen som tagit besökaren till din landningssida.

Lyft fram ett begränsat urval av fördelarna med ditt erbjudande och presentera dem i punktform. Ni kan också lyfta fram viktiga delar av erbjudandet i löpande text genom att feta dem.

Håll nere mängden information ni presenterar. En komplex produkt kräver mer text än en enklare produkt. Är det nödvändigt med mycket text kan ni sammanfatta erbjudandet i punktform på den synliga delen av hemsida tillsamman med en beställ-knappen för att sedan fördjupa informationen på den delen av sidan som kräver att besökaren skrollar ner på sidan. Placera även en beställ-knapp längst ner på sidan.

Läs mer på Jajjas Whitepaper: Konvertering.

Som Google Premium Partner har Jajja en unik ställning som utpräglad digitalbyrå, med mångårig erfarenhet och djupgående expertis av Google.