Wipcore eNova 5.3

SEO-test av Wipcore eNova 5.3 från Wipcore AB.

Allmän information

Tillverkare:
Wipcore AB

Plattform och version:
Wipcore eNova 5.3

Pris:
Enligt offert

Målgrupp:
Medelstora och stora företag

Utbredning:
Ca 500 st.

Referenser:

Indexering

Kommentar om indexering:

Sitemap

Avsaknad av automatiska sitemaps ger poängavdrag.

Möjlighet att skapa en manuell sitemap

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Möjlighet att få en automatisk HTML-Sitemap

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Möjlighet att få en automatisk XML-Sitemap

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Hantering av sidor med flera adresser

Att antingen se till att en unik sida inte kan få fler än en adress eller styra upp den unika sidans olika adresser med interna canonical links som pekar ut vilken adress som är huvudadress gör att man slipper poängavdrag.

Systemet ger inte unika sidor flera adresser

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Inbyggt stöd för interna canonical links

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Hantering av flera domäner

301:a extra domäner ger ett reducerat avdrag medan antingen cross-site canonical links eller specifika 301:or inte ger något avdrag. Med ”extra” menas att domänerna inte används för något unikt/eget innehåll. Anledningen till att ha dem kan vara att blockera andra från att ta dem (t.ex. .com .nu osv) eller att man velat ha ett kortare domännamn för visitkortet.

Inbyggt stöd för att 301:a \”extra\” domäner

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Inbyggt stöd för att styra specifika delar av webbplatsen till specifika domäner via 301 redirects

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Inbyggt stöd för cross-site canonical links

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Frames

Systemet använder inte frames (N/A = Systemet använder frames och det går inte att få bort, Paket = systemet använder inte frames som standard, Modul = systemet har frames som går att få bort via en modul/tilläggstjänst, Konsult = det går att köpa konsulttid för att få bort frames)

Frames

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Menyer

Menyerna fungerar i en textbaserad webbläsare som endast har stöd för HTML

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Javascript

Webbplatsen fungerar för besökare som stängt av Javascript

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Flash

Webbplatsen fungerar utan Flash

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Cookies

Systemet kräver inte cookies för att låta besökare surfa runt på webbplatsen

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Meta Robots

Poängavdraget minskar desto fler möjligheter till robots-attribut som finns men om det inte går att använda vilka attribut som helst så kommer ett mindre poängavdrag att göras.

Möjlighet att fylla i (no-) index unikt för varje sida

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Möjlighet att fylla i (no-) follow unikt för varje sida

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Möjlighet att använda vilka robots-attribut som helst

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Läsbarhet för sökrobotar och annan mjukvara

Kommentar om läsbarhet:

W3C validerad kod

Om systemet inte rättar användares HTML-kod utdelas ett mindre poängavdrag.

All kod som systemet skapar är validerad (men systemet har ett fritt HTML-läge vars kod inte aktivt valideras)

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

All kod på en webbplats med vårt system är validerad

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

H1

För att inte få avdrag krävs både automatisk och manuell möjlighet.

Finns en H1 för varje sida som skapas per automatik utifrån angivet sidnamn/produkt/kategori eller liknande

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Finns en H1 för varje sida som kan styras manuellt

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Alternativ text (ALT-attribut)

Störst avdrag görs vid avsaknad av ALT-attribut för bilder därefter görs mindre avdrag ifall det endast går att använda för vissa element.

Det går att sätta en alternativ text till bilder

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Det går att använda alternativ text för vissa men inte alla element som har stöd för det

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Det går att använda alternativ text för alla element som har stöd för det

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Titel på HTML-element (TITLE-attribut)

Störst avdrag görs vid avsaknad av TITLE-attribut för länkar därefter görs mindre avdrag ifall det endast går att använda för vissa element.

Det går att sätta titel på länkar

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Det går att sätta titel på vissa HTML-element men inte alla

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Det går att sätta titel på alla HTML-element

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Språktaggning

För att slippa avdrag krävs språktaggning av både webbsidor och textstycken.

Det går att manuellt språktagga enskilda sidor på webbplatsen

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Det går att språktagga textstycken

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Keywords

Avdrag för keywords är litet men för att inte få något alls krävs möjlighet till både globala och unika keywords.

Det finns en global meta-keywords

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Det går att sätta unika meta-keywords för varje sida på webbplatsen

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Utseende i träfflistan

Kommentar om träfflistan:

Titel

För att inte få något avdrag krävs både automatik och manuell kontroll av titeln.

Global titel för alla sidor

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Systemet skapar titeln automatiskt, antingen helt automatiskt eller via regler skrivna av användaren

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Det går att styra titeln helt manuellt för varje sida på webbplatsen

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Description

För att inte få något avdrag krävs både automatik och manuell kontroll av description.

Global description för alla sidor

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Systemet skapar description automatiskt, antingen helt automatiskt eller via regler skrivna av användaren

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Det går att styra description helt manuellt för varje sida på webbplatsen

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Sökmotorvänliga URL:er

En sökmotorvänlig URL är en adress som kan läsas av en människa som då förstår var på webbplatsen man befinner sig. Exempelvis: www.webbutik.se/datormonitorer/17tum/samsung/syncmaster2443.

Systemet har sökmotorvänliga URL:er

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Microtagging

För att inte få något avdrag krävs att en av microtaggningsteknikerna finns både i mall och via egen inläggning.

Systemet stödjer egen inläggning av Microformat (http://microformats.org/)

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Systemet stödjer egen inläggning av RDF (http://www.w3.org/RDF/)

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Systemet stödjer egen inläggning av Microdata (http://schema.org/)

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Systemet har färdiga mallar för Microformat

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Systemet har färdiga mallar för RDF

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Systemet har färdiga mallar för Microdata

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Bakåtkompabilitet

Kommentar om bakåtkompabilitet:

Redirect av en gammal webbplats

Möjlighet att få alla URL:er för en gammal webbplats 301:ade till de korrekta nya adresserna

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Redirect av sidor som internt byter adress

Möjlighet att få sidor som byter adress 301:ade till korrekt adress

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Mätning, spårning och testning

Kommentar om mätning:

Mätning & spårning

Om endast intern mätning och spårning av trafik kan göras utgår ett mindre avdrag.

Systemet tillåter att tredjepartsverktyg så som Google Analytics läggs in för mätning och spårning av trafik

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Systemet har ett inbyggt system för mätning och spårning av trafik

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Testning

Om endast intern testning kan göras utgår ett mindre avdrag.

Systemet har ett inbyggt verktyg för enklare A/B tester

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Systemet tillåter inläggning av tredjepartsvertyg för A/B tester (skriv gärna en kommentar om vilka i kommentarsrutan nedan)

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Systemet har ett inbyggt verktyg för flervariabelstester

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Systemet tillåter inläggning av tredjepartsverktyg för flervariabelstester (skriv gärna en kommentar om vilka i kommentarsrutan nedan)

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

E-handelspecifika kriterier

Kommentar om e-handelspecifika kriterier:

Produkttaggning

Systemet har funktioner för taggning av produkter så listningar av produkter som taggats på samma sätt går att göra

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

E-handelsspårning

Om endast intern e-handelsspårning kan göras utgår ett mindre avdrag.

Systemet har ett inbyggt verktyg för spårning av vilka kanaler som leder till köp

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Systemet tillåter inläggning av tredjepartsverktyg för spårning av vilka kanaler som leder till köp (skriv gärna en kommentar om vilka i kommentarsrutan nedan)

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Hantering av utgångna produkter

Ingen lösning ger störst avdrag och endast ändring av interna länkstrukturen ger noll i poängavdrag.

Systemet 301:ar produktsidan tillbaka till kategorisidan eller annan lämplig sida när produkten tas bort

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Systemet tar bort den interna länkningen men låter produktsidan ligga kvar med en tydlig markering om att produkten inte säljs längre

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult

Systemet ändrar den interna länkstrukturen så att produktsidan länkas från en kategori “utgångna produkter” och markerar på produktsidan att produkten inte säljs längre

 • N/A
 • Paket
 • Modul
 • Konsult