Getcamping.se

Efter att ha utvärderat ett antal leverantörer så valde GetCamping Jajja, då vårt upplägg passade deras verksamhet bäst. Framförallt var det flexibiliteten i upplägget och de täta uppföljningarna som passade GetCamping, som har en mycket säsongsstyrd försäljning.

– Vi är riktigt nöjda med utfallet för PPC-samarbetet som inte bara ökat vår omsättning utan även har gjort att vår AdWords-relaterade försäljning har gått från ett minusresultat till att bli mycket lönsam, säger Ove Sundqvist, verkställande direktör, GetCamping Sverige AB.

+56%


Förbättrad CTR

+87%


Fler klick

66%


Sänkt CPC

+131%


Ökad försäljning