Guldpartner till Svensk Franchise

Som Google Premium Partner har Jajja en unik ställning som utpräglad digitalbyrå, med mångårig erfarenhet och djupgående expertis av Google.

– Tillsammans med Google kan vi hjälpa franchisekedjorna att bli mer lönsamma. Med dagens digitala verktyg är det enkelt att skapa riktade marknadsinsatser i olika regionala kampanjer. Det ger den enskilde franchisetagaren en konkurrensfördel på den lokala marknaden. Att just franchiseföretag har stor nytta av de digitala verktygen beror på att de bedriver sin verksamhet på flera olika geografiska platser.

Som Google Premium Partner har Jajja en unik ställning som utpräglad digitalbyrå, med mångårig erfarenhet och djupgående expertis av Google.