Webbstrategi hjälper dig att nå dina mål

Webbstrategi är att tänka till före du skapar. Att ha en plan för att uppnå mål med hjälp av webben. Och att säkerställa att planen får effekt genom analys och ständiga förbättringar.

Webbstrategi handlar om att ta fram en strategi för din webb, som bland annat ska se till att du kan fatta enklare beslut. Den också hjälpa dig att engagera dina medarbetare och partners på vägen mot målet för din strategi. Med webb avses i detta sammanhang att utveckla och förbättra den egna webbplatsen eller bloggen, men också din närvaro i sociala medier, sökmarknadsföring och så vidare.

Din webbstrategi börjar nu

När en webbstrategi tas fram är det också nödvändigt att inledningsvis göra en nulägeanalys. Var befinner sig din webb idag? Vilken teknisk plattform använder du? Hur ser dina besökare ut? Vilken målgrupp använder sig av din webb idag? Vilket innehåll finns? Vad genererar webbplatsen idag? Hur många av dagens besökare konverteras till kunder? Det är några av frågorna du bör ställa dig innan du börjar arbeta med din nya webb.

Vi hjälper dig med din strategi

Våra certifierade webbstrateger och SEO-specialister sätter en strategi för optimal navigering, sök och konverteringar. Vi kartlägger mål, syfte, struktur, funktion, viktiga sökord, målgrupper och konverteringsmöjligheter. Resultatet av denna grundläggande, men kanske viktigaste del i processen, mynnar ut i en sidstruktur som sedan ligger som grund för våra formgivare och webbutvecklare i framtagandet av er nya webbplats.

Vill du ha hjälp med din webbstrategi? Kontakta oss på 08-546 66 200 eller mejla info@jajja.com så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig.