Webbutveckling från grunden

För att skapa en hemsida med tydlig förankring i din verksamhet och verklighet är det klokt att börja från grunden.

Arbetsprocessen med en förstudie för webbutveckling börjar med en intervju eller workshop. I samtal med dig får vi information om ditt företags behov, syften, identitet, målgrupper och övergripande affärsmål. Utifrån denna information kan vi sedan lägga grunden för din nya hemsida.

Webbutveckling utifrån dina mål

Men innan vi påbörjar din webbutveckling, så gör vi även en nulägesanalys där vi ser över konkurrensen och kartlägger de möjligheter vi ser för din hemsida. Syften, mål och en sökordsanalys tas fram tillsammans med dig för att göra din hemsida så optimal som möjligt.

För att ge din nya hemsida bästa möjliga förutsättningar att bli det du vill att den ska bli, så tar våra SEO-specialister och webbstrateger fram en strategi gällande innehåll, struktur och budskap som ska engagera och intressera ditt företags kunder.

Få en offert för webbutveckling

När detta är gjort är det dags för nästa steg i din webbutveckling. Våra designers påbörjar processen med att ta fram designförslag för din nya hemsida. En design som ska spegla din identitet, tydliggöra ditt budskap och lättfattat kommunicera hur besökaren ska interagera med hemsidan.

Avslutningsvis presenterar vi vårt arbete för er. Förstudien ligger sedan som grund för offert och produktion av din hemsida.

Vill du att vi hjälper dig med din webb? Kontakta oss på 08-546 66 200 eller mejla info@jajja.com så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig.